Yukarı kaydır


Enerji Otomasyonu ve SCADA


Enerji tesislerinde kurulan otomasyon sistemlerinin, standartlara uygun ve teknolojinin getirdiği avantajları kullanarak verimli şekilde işletilmesini sağlar. 

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Otomasyon sistemi ile kontrol altında tutulan ve izlenen bir elektrik dağıtım sisteminin tüketiciye sağladığı en büyük kazanç; mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırmasıdır. Bunun yanında 
enerji parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı kontrol edilebilir ve sistemdeki donanımların arıza durumları otomasyon sistemi üzerinden izlendiğinden hızlı müdahele etme imkanı sağlanır. Kullanıcının istekleri doğrultusunda oluşturulmuş senaryoya göre çalışan otomasyon sistemi, donanımları hatasız kontrol edeceğinden operatör insiyatifinde çalışan sistemlere oranla çok daha güvenli ve tehlikesiz olacaktır ve aynı zamanda az sayıda personelle işletme sistem çalıştırılabilir olacaktır.

Sistemde ük atma ve yük alma sistemleri şebeke ile paralel çalışan ve şebekeden enerji tüketen firmaların ihtiyacınıda karşılar. Aynı zamanda sistemdeki ekipmanın ömrünü uzatır. Yük alma ve yük atma prosesleri, elektrik üretim noktalarındaki (trafo/jeneratör) veya belli elektrik tüketim noktalarındaki yüke göre (çektiği akım veya güce göre) bu noktaları devreye alır veya çıkarır. Bu da enerji sarfiyatını minimuma indirir.

Son teknoloji ile kurulan enerji otomasyon sistemi, ve SCADA yazılımı açık sistemlerdir. Sonradan genişleyebilme ve değiştirilebilme özelliklerine sahiptir. Hatta başka sistemler de otomasyon sistemine entegre edilebilir. 

Dac-el Mühendislik olarak enerji otomasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

■ Kurulacak sistemin projelendirilmesinin yapılması
■ PLC/RTU ve SCADA sisteminin yapılandırması
■ PLC/RTU ve SCADA sisteminin saha  kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması

 • Enerji İzleme ve kontrol sistemleri, fabrikalarda yer alan Orta Gerilim ve Alçak Gerilim dağıtım panoları içerisinde yer alan tüm ekipmanların kontrolünü içermektedir.
 • Tüm devre kesici ekipmanların kontrolü ve izlenmesi
 • Enerji Analizörü, Koruma Röleleri, Reaktif Güç kontrol rölelerinden alınan verilerin anlık ve geçmişe dönük olarak izlenmesi. Bu değerlere ilişkin alarm, trend kayıtlarının oluşturulması ve raporlanması
 • Günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak olarak tüm enerji verilerinin WEB tabanlı raporlanması
 • SCADA sisteminin WEB üzerinde kontrolü ve izlenmesi
 • Vardiya ve zaman bazlı raporların hazırlanması
 • Yük atma ve alma senaryolarının gerçeklenmesi
 • Sistemde yer alan PLC/RTU, SCADA Bilgisayarı vb. diagnostic verilerin SCADA üzerinden izlenmesi
 • Trafo ve Generatörlerin SCADA üzerinden izlenmesi
 • AG Dağıtım panolarında yer alan tüm devre kesicilerin pozisyonlarının izlenmesi ve kontrollerinin sağlanması
 • Orta gerilim kesicilerinin ve motorlu yük ayırıcılarının izlenmesi
 • Trafo - Jeneratör ve UPS gibi güç kaynaklarının uzaktan izlenmesi ve kontrolü
 • Detaylı Arıza Raporları ile kolay arıza analizi
 • Kullanıcı isteklerine göre modellenen enerji detay raporları
 • Kullanıcı erişim seviyelerine bağlı çalışma
 • Uzak bağlantı ile servis Hizmeti

■ İhtiyaca özel her türlü yardımcı yazılımların hazırlanması, test edilmesi ve müşteriye sunulması
■ Enerji otomasyonu alanında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
■ Enerji otomasyonu alanında RTU, SCADA ve haberleşme protokolleri (IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, DNP3, Modbus, SNMP) ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi 

Enerji otomasyonu çatısı aşağıdaki sistemlerin mühendislik ve devreye alma hizmetlerini vermekteyiz:

 • Kojenerasyon Otomasyonu
 • Yük Atma Ve Yük Alma Otomasyonu
 • Elektrik Dağıtım Otomasyonu
 • Enerji Faturalama Ve Otomatik Sayaç Okuma (Amr) Çözümleri
 • HES - Hidro Elektrik Santrali Otomasyonu 
 • RES - Rüzgar Enerjisi Santrali Otomasyonu

 

ENERJİ OTOMASYON SİSTEM YAPISI
Sistem üç ana kısımdan oluşmaktadır:
Kontrol ve Kumanda Sistemi,
Komut Gönderme ve İzleme Sistemi (SCADA),
Saha Kontrol Ekipmanları 

Kontrol ve Kumanda Sistemi
Enerji otomasyonunda kontrol ve kumanda İstenilen kontrol senaryolarını gerçekleştiğ kısımdır. Çoğunlukla PLC (Programmable Logic Controller)'ler kullanılır. 
PLC sistemine gelen dijital sinyaller; motorlu şalterlerin açık/kapalı ve termik arıza sinyalleri, otomatik/manuel sinyalleri, birtakım arıza sinyalleri gibi sinyallerdir. Akım/gerilim/güç/güç faktörü çeviricilerinden gelen sinyaller ise analog sinyallerdir(4-20 mA, 0-10 VDC vs). Enerji analizörleri parametre bilgilerini PLC'ye veya SCADA'ya  haberleşme hattı üzerinden gönderir. Haberleşme çoğunlukla RS-485 yada IP tabanlı olarak  (Modbus, Modbus TCP, Profibus, Profinet vb  protokolü ile) gerçekleştirilmektedir. PLC sistemi sahadan gelen bu sinyallere göre motorlu şalterlere kumanda edecek dijital sinyaller üretir. 
 

Komut Gönderme ve İzleme Sistemi (SCADA)
Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü altında bulunan tüm noktaların izlenebildiği ve kumanda edilebildiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu yazılımın genel ismi SCADA/HMI ( Supervisory Control and Data Acquisition /Human Machine Interface )'dır. Bu program PLC ile sürekli haberleşme içindedir. PLC-SCADA/HMI arasındaki haberleşmedeki tüm veriler, ihtiyaca göre veriler belirlenen sekansta tazelenirler.
 

Enerji otomasyonunu ilgilendiren yazı ve çözüm linklerimiz:

 • Elektrik ve güç endüstrisi için görsele tıklayınız:  
 • ""