Otomasyon Sistemleri > Otomasyon Yazılımları

MITSUBISHI ELECTRIC SCADA

Marka: Mitsubishi Electric

Ürün Etiketleri:


Ürün Spesifikasyonları

Endüstriyel Uygulamalar için Kullanım Döngüsü Mühendisliği, SCADA,HMI, Alarm Yönetimi ve Raporlama

Tam entegre bir yönetim çözümü sunmak için tasarlanan MAPS (Mitsubishi Adroit Pro- cess Suite), kullanım döngüsü mühendisliği çabalarını ve maliyetlerini, %50'lere varan tasarruf sunarak önemli ölçüde azaltır.

MAPS; proses tasarımından mühendislik, kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, montajı, devreye alınması, başlatılması ve kabul testlerine, devamında çalıştırma, bakım, onarım ve sürekli güncellemelere kadar tüm süreçte, otomasyon sistemi projesinin tüm aşamalarına değer katar.

Geleneksel SCADA programlarının aksine MAPS, önceden konfigürasyonu yapılmış ve test edilmiş mühendislik kütüphaneleri etrafında inşa edilmiş, dahili eksiksiz teşhis ve bakım araçları ve entegre belge yönetimi yeteneklerine sahip sıkı bir şekilde entegre bir SCADA ve PLC çözümü sunar.

Düşen mühendislik maliyetleri

MAPS Kütüphanesinde mevcut önceden bir araya getirilmiş modüller ve şablonlar ile mühendislik, devreye alma ve bakım maliyetleri önemli ölçüde azalır.

Güvenli uzaktan erişim

Modern haberleşme çözümleri, uzaktan kontrol kavramları ve esnek veri yönetimi, tesis operatörlerinin artık istedikleri zaman, merkezi bir konumdan tüm tesis bölümlerinin durumunu görselleştirebilmesi anlamına gelmektedir. Windows güvenliği, kullanıcı ve grup yönetimi ile sadece yetkili kullanıcıların sisteme erişebilmesine olanak tanır.

MAPS proses tasarımı ve mühendislikten, montaj, bakım ve kuruluma, tüm ömür dön- güsü boyunca otomasyon sistemi genelinde kararlılık ve bütünlüğü destekler.

Başlıca özellikler

  •  Projelere standart yaklaşım: uluslararası S88 ve S95 standartlarına dayalı önceden tanımlanmış kullanıcı tarafından konfigürasyonu yapılabilir fonksiyon blokları ve
  • Tek noktadan konfigürasyon, kurulum ve yönetim: toplu mühendislik işlemlerine olanak sağlayan tek bir noktadan konfigürasyon yaklaşımı.
  • Otomatik olarak oluşturulan PLC ve SCADA projeleri: sihirbaz yaklaşımı ile oluşturulan projeler tasarımı ve konfigürasyona harcanan zamanı azaltır.
  • Otomatik olarak oluşturulan raporlar: G/Ç planları, PLC ve SCADA etiket konfigürasyon raporları bu raporlar- dan bazılarıdır.
  •  Devam eden Yaşam Döngüsü Yönetimi: oluşturulan elektrik ve enstrü- mantasyon belgeleri de dahil devam eden SCADA/PLC yönetim yeteneği.
  • Elektronik imza ve kayıt tutmaya ilişkin FDA kurallarına (21CFR11) uyum: denetlenecek değerlerin ve/ veya izin verilecek değer değişiklikleri- nin belirtilebilmesi.

MAPS, ömür döngüsü boyunca otomasyon sistemi genelinde kararlılık ve bütünlüğü, yapılandırılmış sistem tasarımı ile destekler.