Scroll Up


Fire Detection and Alarm Systems > Detectors Siemens Sinteso Cerberus PRO DT1101A-Ex, DT1102A-Ex, DO1101A-Ex Fire Detectors
Siemens Sinteso Cerberus PRO DT1101A-Ex, DT1102A-Ex, DO1101A-Ex Fire Detectors

Brand: SIEMENS

Product Tags: DO1101A Ex, DT1101A Ex, Fire Detectors ,sensor

Siemens Sinteso Cerberus PRO DT1101A-Ex, DT1102A-Ex, DO1101A-Ex Fire Detectors

Product Specifications
  • Zon 1 ve Zon 2 patlama tehlike sınıflarındaki uygulamalar için
  • Yüksek derecede güvenilirlik ve stabilite
  • DO1101A-Ex ; Zon 1 ve Zon 2 ‘de duman formunda alevli yangınlar ve içten yanan yangınların erken uyarısı
  • DT1101A-Ex ; Zon 1 ve Zon 2 ‘de yangın olayını izlemede sıcaklıkta ani artış beklenen hacimlerde erken uyarı

Product Documents
DO1101A-Ex-DT1101A-Ex-Fire Detectors.pdf27.01.2015 - 1 MbİngilizceCheck Out
Similar Products

Xtralis Osid Outdoor Smoke Alarm Detector

Xtralis Vesda LaserPlus Active Air Pull Smoke Detectors

Xtralis Vesda VLP LaserPlus Active Air Pull Smoke Detector

Xtralis Vesda VLI Laser Industrial Active Air Pull Smoke Detector

Siemens Sinteso FDF221-9 - FDF241-9 Flame Detector

Siemens Sinteso Cerberus PRO FDCL221 Ex Line Adapter

Siemens Cerberus PRO OOH740-A9-Ex Multi Sensor

Xtralis Vesda Laser Compact VLC-EX Active Air Pull Smoke Detectors