KNX (EIB) Room Control Boxes


5WG1118-4AB01 Siemens KNX

5WG1641-3AB01 Siemens KNX

5WG1260-4AB23 Siemens KNX binary input 4 inputs for 12 AC/DC 230 V RL 260-23

5WG1510-2AB23 Siemens KNX binary output devices 2 x 230 V AC 10 A RS 510-23

5WG1512-4AB23 Siemens KNX switch actuator 1 x AC 230 V C load RL 512-23

5WG1520-2AB23 Siemens KNX

5WG1521-4AB23 Siemens KNX

5WG1525-2AB23 Siemens KNX