Yukarı kaydır


Gazlı Söndürme Sistemleri

Ortamda bulunan gazların tespiti genellikle  üç amaçtan birine yöneliktir:

    - Yanıcı maddelerin algılanması (patlayıcı gazlar ve gaz karışımları)

    - Zehirli maddelerin algılanması (zehirli gazlar)

    - Oksijen eksikliğinin algılanması

Patlamaya karşı koruma; Hava ile karısan yanıcı gazlar ve buharlar sadece belirli bir konsantrasyon aralığında patlama riski taşımaktadır. Patlama aralığı adı verilen bu aralık alt ve üst patlama sınırı ile

tanımlanır. (Lower Explosion Limit-LEL ve Upper Explosion Limit-UEL).  LEL’in altında, çoğu maddeler zararsızdır, UEL'in yukarısında ise yanıcı niteliklerini korur, bu nedenle potansiyel olarak tehlikelidir. 

Gaz Sensör İlkelerinin Karşılaştırılmasıgazlı söndürme

Gazlı söndürme farklı ölçüm kriterleri bulunmaktadır. Yarı iletken sensör, pelistör sensör, elektrokimyasal hücre, opto-akustik sensör, kızıl ötesi emilim sensörü temel algılama sensörleridir.

Yarı iletken sensörlerin sadece ortam atmosferinin değişmediği ve hiçbir konsantrasyon ayrıntısının gerekli olmadığı zaman kullanılabileceği söylenebilir. Yanlış alarmlar tamamen olasılık dışı bırakılamaz.

Yanıcı gazların klasik dedektörü olan pelistör, sensör zehirlemesi ve sensör inhibitörleri tarafından tehlikeye atılır. Eğer bu maddeler dışarıda bırakılamazsa, pelistörün kullanılmasının önünde baska hiçbir engel yoktur.

Elektrokimyasal hücre özellikle de bakım açısından, oldukça pahalıdır. Öte yandan, belirli bir gazın çok düsük konsantrasyonlarda tespit edilmesi halinde, seçiciliği nedeniyle ilk seçimdir. Opto-akustik sensörün kullanılması, çalısma ilkesi nedeniyle, kızılötesi emilim sensörüne oranla daha sık bir sonuç doğurur. Her iki yöntem de, yanıcı gazların ve buharların tespit edilmesine son derece uygundur ve göz önüne alınan tüm seçenekler arasında en iyi niteliklere sahiptir.

Planlama sırasında en kritik nokta, ortam koşullarının bilinmesidir. Çevrenin durumu net olarak tanımlanmış ve bu bilgiler kayıt altına alınmış olmalıdır. Bu bilgiler özetle; 

   − Algılanılacak olan maddelergaz uyarı kontrol unitesi
   − Hakim / bağıntılı olan maddeler
   − Bu maddelerin ele alınarak değerlendirilmesi
   − Bu maddeler nereden kaynaklanmakta?
   − Nasıl taşınmakta, depolanmakta ve işlenmekte?
   − Sıcaklıklar nedir?
   − Nemlilik durumu nedir?
   − Rüzgar kosulları / havalandırma şartları?
   − Ortam/atmosferin temizligi (sensör konumları ve inhibitörleri açısından)

Bu bilgilere dayalı olarak, dedektörlerin türü, sayısı ve konumu belirlenebilir. Ayrıca aşağıdaki detayların da hesaba katılması gerekir:

  • Gazlar ve buharlar hava akımları ile, yayılmaya oranla kayda değer ölçüde daha hızlı taşınır.
  • Odanın geometrisi, odadaki donanım, makine sıcaklığı koşulları, havalandırma vs. sızıntı olması halinde gazların ve buharların yayılmasını nihai olarak belirler.

Bu nedenle dedektör yerlesiminde, odanın geometrisinin ve ortam koşullarının değerlendirilmesi, çoğu zaman az yoğunluğuna dayalı basit kabullerden daha önemlidir

Gazlı Söndürme Merkez Ekipmanları


Siemens XC10 Söndürme Kontrol Paneli Siemens XC10 Söndürme Kontrol Panel..

Gazlı Söndürme Sistemi Dedektörleri


Siemens DM1103 Söndürme Butonu Siemens DM1103 Söndürme Butonu
Siemens Isı-Duman Dedektörleri Siemens Isı-Duman Dedektörleri